مالیات بر ارث

هشدار سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط درخصوص انتقال، تسلیم، یا ثبت دارایی ها و اموال متوفی

براساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مراجع انتقال دهنده اموال و دارایی‌های متوفی به شرح ذیل، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع قانون مالیات های ...

ادامه مطلب »

بررسی تغییرات مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (اجرا از ۱۳۹۵)

در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ یکی از بخش هایی که با تغییرات زیادی مواجه شده است مالیات بر ارث می باشد که می توان گفت تغییرات بمنظور سهولت فرآیند دریافت ...

ادامه مطلب »
bigtheme