خانه / قانون / مالیات های مستقیم / ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم

هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند ، به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده (۱۹) این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون .

۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هریک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) .

۳-در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده (۲۰) این قانون برای وراث طبقه دوم .

  • توضیحات ماده
  • مواد مرتبط
  • دستورالعمل و بخشنامه ها
ندارد.
ندارد.
  • نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
  • ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث
  • آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
  • واحد صلاحیتدار پرونده های ارث پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme