خانه / کارمندی / تعیین سطح / اخبار تعیین سطح / آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی بطور همزمان در سراسر کشور برگزار شد

آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی بطور همزمان در سراسر کشور برگزار شد

تعیین سطح

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال ۱۳۹۴، صبح روز جمعه هشتم آبانماه بصورت همزمان در تمامی ادارات مالیاتی سراسر کشور برگزارشد.

آکسومی به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این آزمون با حضور بیش از نوزده هزار نفر از کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور در ۵ سطح کاردان و کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی، رئیس امور مالیاتی و معاون مدیرکل برگزار شد.

بنابر این گزارش، آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی که همه ساله بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد، داوطلبین در دو بخش سوالات عمومی و اختصاصی با هم به رقابت می پردازند. مطابق دستورالعمل سازمان، این آزمون از جمله شاخصه های مورد نیاز جهت رشد و ارتقای شغلی کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و داوطلبان باید ضمن حضور در این آزمون، نمره قبولی در آن را نیز کسب نمایند.

در جریان برگزاری این آزمون، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و تنی چند از مسئولان سازمان ضمن حضور در محل برگزاری این آزمون (واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) از نحوه برگزاری آزمون تعیین سطح مالیاتی در شهر تهران بازدید و با شرکت کنندگان گفتگو کردند.

به گزارش آکسومی ، بر اساس آیین نامه اجرایی آزمون تعیین سطح سال ۱۳۹۴ که در پایگاه دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی منتشر شده اس .زمان اعلام نتایج آزمون حداکثر یک ماه پس از برگزاری آزمون, در پایگاه اطلاع رسانی آزمون سنج  قابـل ملاحظـه ودریافت خواهد بود.لازم به ذکر است که تنها نتایج نفرات مجاز در پایگاه مذکور منتشر و برای سـایر شـرکت کننـدگان کارنامـه فـردی صادر و از طریق واحد سازمانی محل در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

برای تمامی شرکت کنندگان در آزمون کارنامه شرکت در آزمون صادر و ارسال می شود که حاوی اطلاعات زیر است:

  1. اطلاعات مربوط به تعداد پاسخهای صحیح و غلط که بیانگر میزان دقت فرد در آزمون است
  2. امکان مقایسه وضعیت نمره فرد در هر یک از مواد آزمون با میانگین نمره آن موضوع در سطح استان و کل کشور .
  3. امکان مقایسه وضعیت فردی با هر یک از شرکت کنندگان آزمون در هر یک از ردیف های آزمونی(سوالات).
  4. امکان اطلاع کامل از سطح اطلاعات تخصصی خود در حوزه منابع مختلف مطرح شده در آزمون

نفرات برتر هر گروه در کل کشور بر اساس نظر رییس کل محترم سازمان، مورد تشویق قرار خواهد گرفته و ضمن دریافت لوح تقـدیر هـدایایارزشمندی به آنان تعلق خواهد گرفت.

شرکت کنندگان تا دو هفته پس از اعلام نتایج آزمون می توانند اعتراضات مستند خود را از طریـق سیسـتم پـیش بینـی شده در پایگاه اطلاع رسانی آزمون به دفتر آموزش منعکس و کد پیگیری دریافت نمایند. بدیهی است امکان دریافـت و ثبـت اعتراضات پس از مهلت زمانی در نظر گرفته شده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به اعتراضـات مـنعکس شـده به غیر از روش سیستمی و مهلت مورد اشاره به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نمی شود.
نتایج بررسی اعتراضات حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی دفتـر آمـوزش بـه آگـاهی همکـاران ذیربط خواهد رسید

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme