خانه / کارمندی / اخبار کارمندی / دکتر نوبخت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی/اجرا در وزارت کشور از امسال

دکتر نوبخت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی/اجرا در وزارت کشور از امسال

IMG12372349

  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: طبق بند دهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، ۳۵ درصد حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه ها اجرایی می شود.

آکسومی ، محمدباقر نوبخت در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در سالن وزارت کشور، افزود: البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می شود اما سایر دستگاه های حاکمیتی که تاکنون این فوق العاده را دریافت نکرده اند از سال آینده می توانند آن را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: برای جبران خدمات و زحمات در استان ها، ردیف متمرکز ۱۱ هزار میلیارد ریالی برای بهبود وضعیت معیشتی در استان ها در بودجه ۹۵ در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه در ماه های اخیر کشور با محدودیت منابع مواجه بوده است، گفت: با وجود این مشکلات، انتظار انتقال این تنگناها به استان ها و جامعه وجود نداشت؛ بنابراین دولت تدبیر و امید تلاش کرد به نحو مناسب تخصیص ها را انجام دهد و چرخ اقتصادی کشور را بگرداند.

نوبخت تصریح کرد: در ماه های باقیمانده سال (بهمن و اسفند) پیش بینی می شود که بتوانیم با سقف مصوب ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۲۰ هزار میلیارد تومان) برای بودجه جاری که ۹۰ درصد آن محقق شده باشد در نظر بگیریم.

به گفته وی، حدود یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یا یک تریلیون و ۶۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۶۰ تا ۱۶۲ هزار میلیارد تومان) برای پرداخت های جاری، ۷۰ هزار میلیارد ریال ریال پرداخت استانی و ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان) برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: هر چند آهنگ پرداخت ها به طرح های عمرانی اندکی کند شده است اما امیدواریم با تحصیل منابع این روند را افزایش دهیم.وی افزود: ۱۸۷ هزار میلیارد ریال به صورت نقد به طرح های عمرانی پرداخت شده ضمن آنکه ۱۷ هزار میلیارد ریال نیز برای طرح تملک دارایی های سرمایه ای بابت مواد ۱۰ و ۱۲ پرداخت شد.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین ۳۰ هزار میلیارد ریال پرداخت عمرانی از طریق اوراق مالی و اسناد خزانه انجام و ۲۱هزار میلیارد ریال اعتبارات مهاربندی و بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی منابع فراهم شد و این روند در ماه های پایانی سال شدت می گیرد.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به اینکه استان ها در بخش رفاهی و اضافه کار همه ساله با مشکلات مواجه بودند سقف پرداخت های استانی به ویژه در بخش پرسنلی به گونه ای خواهد شد که بیش از سقف ۱۰۰درصد باشد تا جبران خدمات در استان ها به نحو مناسبی انجام شود.

وی درباره بودجه سال ۹۵ نیز گفت: هر چند این بودجه در آبان ماه آماده بود و به هیات وزیران ارائه شد اما با توجه به اینکه فروش دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت برای بعد از شرایط تحریم در آن در نظر گرفته شده بود، درست نبود که پیش از اجرای برجام آن را به مجلس ارائه کنیم؛ بنابراین پس از اجرای برجام، لایحه بودجه ۹۵ به همراه لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس شد.

به گفته وی، سقف لایحه بودجه ۹۵ معادل ۹ تریلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال(۹۵۳ هزار میلیارد تومان) است که در بخش بودجه عمومی سه تریلیون و ۷۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۷ هزار میلیارد تومان) با ۱۲ درصد رشد است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ترکیب منابع و مصارف در بودجه سال آینده در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت: سهم نفت در بودجه عمومی ۲۲٫۳ درصد است و تلاش شده درآمدهای بخش مالیات و نفت را به طور مناسبی تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: ترکیب بودجه جاری و عمرانی به گونه ای است که در بخش جاری ۱۲٫۹ درصد و عمرانی ۱۸ درصد رشد دارد ضمن اینکه سهم اعتبارات عمرانی در بودجه از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته و سهم جاری نیز یک دهم درصد با کاهش مواجه شده است.
نوبخت، رفع نابرابری در پرداخت ها برای بازنشستگان را از دیگر موارد بودجه ۹۵ اعلام کرد و گفت: در بخش فوق العاده شغل ها، برای جبران عقب ماندگی، دولت با رشد ۲۰ درصدی برای حقوق کمتر از ۷۵۰ هزار تومان موافقت کرد.

محمدباقر نوبخت در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در سالن وزارت کشور، افزود: البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می شود اما سایر دستگاه های حاکمیتی که تاکنون این فوق العاده را دریافت نکرده اند از سال آینده می توانند آن را دریافت کنند. وی اظهار داشت: برای جبران خدمات و زحمات در استان ها، ردیف متمرکز ۱۱ هزار میلیارد ریالی برای بهبود وضعیت معیشتی در استان ها در بودجه ۹۵ در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه در ماه های اخیر کشور با محدودیت منابع مواجه بوده است، گفت: با وجود این مشکلات، انتظار انتقال این تنگناها به استان ها و جامعه وجود نداشت؛ بنابراین دولت تدبیر و امید تلاش کرد به نحو مناسب تخصیص ها را انجام دهد و چرخ اقتصادی کشور را بگرداند.

نوبخت تصریح کرد: در ماه های باقیمانده سال (بهمن و اسفند) پیش بینی می شود که بتوانیم با سقف مصوب ۲ تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۲۰ هزار میلیارد تومان) برای بودجه جاری که ۹۰ درصد آن محقق شده باشد در نظر بگیریم. به گفته وی، حدود یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یا یک تریلیون و ۶۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۶۰ تا ۱۶۲ هزار میلیارد تومان) برای پرداخت های جاری، ۷۰ هزار میلیارد ریال ریال پرداخت استانی و ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد ریال (۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان) برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: هر چند آهنگ پرداخت ها به طرح های عمرانی اندکی کند شده است اما امیدواریم با تحصیل منابع این روند را افزایش دهیم. وی افزود: ۱۸۷ هزار میلیارد ریال به صورت نقد به طرح های عمرانی پرداخت شده ضمن آنکه ۱۷ هزار میلیارد ریال نیز برای طرح تملک دارایی های سرمایه ای بابت مواد ۱۰ و ۱۲ پرداخت شد.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین ۳۰ هزار میلیارد ریال پرداخت عمرانی از طریق اوراق مالی و اسناد خزانه انجام و ۲۱هزار میلیارد ریال اعتبارات مهاربندی و بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی منابع فراهم شد و این روند در ماه های پایانی سال شدت می گیرد. نوبخت تصریح کرد: با توجه به اینکه استان ها در بخش رفاهی و اضافه کار همه ساله با مشکلات مواجه بودند سقف پرداخت های استانی به ویژه در بخش پرسنلی به گونه ای خواهد شد که بیش از سقف ۱۰۰درصد باشد تا جبران خدمات در استان ها به نحو مناسبی انجام شود.

وی درباره بودجه سال ۹۵ نیز گفت: هر چند این بودجه در آبان ماه آماده بود و به هیات وزیران ارائه شد اما با توجه به اینکه فروش دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت برای بعد از شرایط تحریم در آن در نظر گرفته شده بود، درست نبود که پیش از اجرای برجام آن را به مجلس ارائه کنیم؛ بنابراین پس از اجرای برجام، لایحه بودجه ۹۵ به همراه لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس شد.

به گفته وی، سقف لایحه بودجه ۹۵ معادل ۹ تریلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال(۹۵۳ هزار میلیارد تومان) است که در بخش بودجه عمومی سه تریلیون و ۷۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۷ هزار میلیارد تومان) با ۱۲ درصد رشد است. سخنگوی دولت با بیان اینکه ترکیب منابع و مصارف در بودجه سال آینده در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت: سهم نفت در بودجه عمومی ۲۲٫۳ درصد است و تلاش شده درآمدهای بخش مالیات و نفت را به طور مناسبی تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: ترکیب بودجه جاری و عمرانی به گونه ای است که در بخش جاری ۱۲٫۹ درصد و عمرانی ۱۸ درصد رشد دارد ضمن اینکه سهم اعتبارات عمرانی در بودجه از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته و سهم جاری نیز یک دهم درصد با کاهش مواجه شده است. نوبخت، رفع نابرابری در پرداخت ها برای بازنشستگان را از دیگر موارد بودجه ۹۵ اعلام کرد و گفت: در بخش فوق العاده شغل ها، برای جبران عقب ماندگی، دولت با رشد ۲۰ درصدی برای حقوق کمتر از ۷۵۰ هزار تومان موافقت کرد.

منبع

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
wpDiscuz
bigtheme