خانه / کارمندی / قوانین ، بخشنامه ها و .. / آخرین بخشنامه های ارتقا و انتصابات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین بخشنامه های ارتقا و انتصابات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور

ارتقا .aksomi.ir

آکسومی ، بخشنامه های مورد استناد در زمینه انتصابات دو مورد زیر هستند که هم اکنون ملاک عمل قرار می گیرند :

 

موضوع : “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر واستان تهران “

پیـروسیاستهای متخذه برای محدود نمودن فعالیتهای حوزه ستادی به امـور سـیاستگذاری،برنامه­ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالـیاتی اسـتانی در ارتـباط با انـتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳­،به پیوست دستورالعمل جدید “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی،امور مالیاتی شهر و استان تـهران” با لحـاظ نـمودن امتیاز مـعیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دسـتورالعـمل قبـلی مـی­شود، بـه شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ می­گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصـمیمات مـربوط به انـتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می­شود.

مدیران کل محترم استان­ها­، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکراست براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۲،مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می­گیرند(فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر)، تصویر فرم ” ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران” که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می­شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع : ارتقاء و انتصاب کارکنان

با توجه به اینکه سنجش توانمندی های علمی و حرفه ای کارکنان سازمان متبوع در چار چوب دستورالعمل”انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران”موضوع نامه شماره ۱۷۸۳۹ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ و امتیاز آزمون تعیین سطح،توأمان به عنوان دو شاخص اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مقرر است به کار گرفته شود،بر این اساس تمامی شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور اعم از صف و ستاد در رده های شغلی کمک کارشناس تا مـعـاون مدیر کل می بـایـستی در آزمون تعیـین سـطـح کـه بـه طور سالانه تــوسـط دفـتر آموزش سازمان، بـرنـامـه ریــزی و بـه اجــرا گــذارده می شود،شرکت نمایند و برای ارتقاء به مشاغل بالاتر،امتیارهای مشخص شده به شرح ذیل را حسب مورد احراز نمایند:

۱- حداقل ۵۰ درصد امتیار آزمون تعیین سطح رده شغلی مربوط (برای تمامی رده های شغلی)
۲- حداقل ۶۰ درصد امتیاز از مجموع امتیاز معیارهای ارزیابی دستورالعمل فوق الذکر (برای مشاغل مشمول این دستورالعمل)

معاونین سازمان، رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل، مسئولیت اجرای این بخشنامه را در تمامی موارد انتخاب و انتصاب کارکنان مربوط بر عهده خواهند داشت و معاون توسعه مدیریت و منابع نظارت های لارم را برای اجرای مطلوب مفاد بخشنامه به عمل خواهند آورد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


موضوع : انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران (باطل گردیده است)

در راستای اجرای سیاستهای عدم تمرکز، ایجاد سهولت و افزایش سرعت در اداره امور و فراهم نمودن زمینه های جلب رضایت و مالاً کارایی کارکنان، اختیار انجام و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل مطرح مدیریتی بر اساس دستورالعمل داخلی “انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران” به شرح مفاد پیوست به آن اداره کل تفویض می شود.

انتخاب کارکنان برای تصدی مشاغل بالاتر در سطوح مذکور صرفاً از میان افراد واجد شرایط تجربی تخصصی که در آزمون جامع تعیین سطح شرکت نموده و در سطوح شغلی مربـوطه رتـبه های امتـیازی برتـر را کسب نموده اند امکان پذیر می باشد.

شایان ذکر است در سال اول اجرای این دستورالعمل و تا زمان برگزاری آزمون مجدد تعیین سطح در مورد داوطلبین واجد شرایط که به دلیل عدم شرکت در آزمون مذکور فاقد امتیاز این آزمون می باشند، برای سنجش تواناییها و مهارتهای فنی آنان(موضوع بند ۷ دستورالعمل)، آزمون کتبی بنا به پیشنهاد مدیر کل استان و یا رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران که توسط دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی برگزار می گردد، جایگزین آن خواهد بود.بدیهی است پس از اتمام زمان تعیین شده و برگزاری آزمون جامع تعیین سطح در سال آینده، با رعایت کامل مفاد دستورالعمل برای انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران الزامی بوده و احکام صادره از سوی واحدهای مسئول برای افراد خارج از فرآیند تعیین شده فاقد اعتبار خواهد بود.

مدیران کل استانها، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را با رعایت عدالت و بدون تبعیض بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، نظارت براجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگیهای لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد.
ضروری است مفاد این بخشنامه به نحو مطلوب به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس دستورالعمل شماره ۶۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ منسوخ گردید.

 

تمامی مطالب فوق توسط تیم تحریریه “آکسومی” تهیه و تنظیم گردیده است کپی برداری فقط با ذکر منبع و با اطلاع قبلی مجاز خواهد بود

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme