خانه / کارمندی / قوانین ، بخشنامه ها و .. / شرایط لازم کارمندان و کارکنان دولت برای اخذ گواهینامه های نوع دوم

شرایط لازم کارمندان و کارکنان دولت برای اخذ گواهینامه های نوع دوم

%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

آکسومی ، شرایط لازم کارمندان و کارکنان دولت برای اخذ گواهینامه های نوع دوم  : معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در اجرای سیاست ارتقاء بخشی به سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌ها شیوه نامه صدور گواهینامه نوع دوم را تهیه و ابلاغ کرد که به موجب آن دارندگان این نوع گواهینامه می‌‌توانند از مزایای استخدامی دارای مدارج تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا بهره مند شوند. لذا مشخصات نحوه احتساب، انواع آن، مرجع بررسی و تایید، فرآیند بررسی و نحوه رفتار وزارت علوم با گواهینامه نوع  دوم، از جمله مواردی است که در این گفتگو به آن پرداخته شده است. (بخشنامه ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه­های اجرایی)

گواهینامه نوع دوم چه گواهینامه‌ای است؟

گواهینامه­ هایی که دارندگان آن می­توانند از مزایای استخدامی آن نظیر دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در شرایط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه برخوردار گردند. کارمندان و مدیران می­توانند حداکثر دو سطح از گواهینامه­های نوع دوم را دریافت کنند. دارندگان مدرک معادل حداکثر مجاز به اخذ یک سطح از گواهینامه­های نوع دوم می­باشند. منظور از مدارک معادل، آن دسته از مدارکی است که به استناد مجوزهای صادره از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت اجرا شده و مدارک معادل دانشگاهی است.

نحوه احتساب و تایید دوره­های آموزشی جهت صدور گواهینامه نوع دوم چگونه می­ باشد؟

به استناد بخشنامه شماره ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در اجرای بند ۲ بخشنامه ۱۸۳۴/۲۰۰ تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ و ماده ۹ بخش هفتم نظام آموزش کارمندان دستگاه­های اجرایی، به منظور عملیاتی شدن مفاد نظام آموزش کارمندان در دستگاه­ها “دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش­های کارمندان دولت جهت صدور گواهینامه­های نوع دوم” به شرح ذیل می­باشد.

– برنامه­های آموزشی باید مبتنی بر نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی و فردی کارمندان و مدیران و براساس ماده ۵ نظام آموزش کارمندان تهیه و به تصویب مراجع تعیین شده رسیده باشد.

– دوره­ها باید در برنامه آموزشی سالانه دستگاه اجرایی پیش بینی و به تصویب کمیته راهبری آموزشی و توانمند سازی رسیده باشد.

– دوره­های آموزشی در شناسنامه آموزشی کارمند (سیستم مدیریت اطلاعات آموزش کارمندان) پیش بینی شده باشد.

– در صورت تغییر رشته شغلی (شغل) کارمند، دوره­های آموزشی که در فهرست آموزشهای رشته شغلی (شغل) قبلی بوده و ارتباطی با شغل جدید کارمند ندارد، برای تمامی امتیازات به غیر از گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است و دوره­های آموزشی فرهنگی و عمومی، آموزشهای مدیران و آموزشهای شغلی مرتبط با شغل مرتبط با شغل جدید کارمند ندارد، برای تمامی امتیازات به غیر از گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است و دوره­های آموزشی فرهنگی و عمومی، آموزشهای مدیران و آموزشهای شغلی مرتبط با شغل جدید به تشخیص کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی برای استفاده از تمامی امتیازات قابل محاسبه است.

– در صورت جابجایی عناوین رشته­های شغلی (مشاغل) در رشته­های فرعی یا رشته­های اصلی طرح طبقه بندی مشاغل به شرط عدم تغییر ماهیت و وظایف رشته شغلی، کلیه دوره­های آموزشی گذرانده شده توسط کارمند محاسبه خواهد شد به عبارت دیگر چنانچه رشته شغلی با همان وظایف به رشته دیگر منتقل شود کلیه دوره­های آموزشی شغلی گذرانده شده علاوه بر دوره­های آموزشی فرهنگی و آموزش­های مدیران توسط کارمند قابل احتساب خواهد بود.

– دوره­های آموزشی مصوب که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از ابلاغ نظام جدید در چارچوب مقررات آموزشی قبلی اجرا شده باشند، جهت دریافت امتیازات آموزشی، مشروط بر اینکه قبلا از همان امتیاز برخوردار نشده باشند، قابل احتساب هستند.

شرایط لازم برای اخذ گواهینامه های نوع دوم :

 • دوره های آموزشی از تاریخ ۱/۱/۷۹ به بعد قابل محاسبه میباشد.
 • دوره های آموزشی باید مبتنی بر نیازهای آموزشی سازمانی ، شغلی و فردی کارمندان نیازسنجی و در برنامه آموزش کارمندان موسسه پیش بینی و به تصویب کمیته آموزش دانشگاه رسیده و در شناسنامه آموزشی الکترونیکی کارمند ثبت شده باشد.
 • سقف پذیرش دوره های آموزشی در هر سال از تاریخ ۱/۱/۷۹ تا ۱/۱/۹۱ برای گواهینامه های مهارتی ۱۲۰ساعت، گواهینامه تخصصی ۱۲۵ ساعت، گواهینامه و پژوهشی سطح یک و دو هر یک ۱۰۰ ساعت و از تاریخ ۱/۱/۹۱ به بعد برای گواهینامه مهارتی و گواهینامه تخصصی هر یک ۱۵۰ساعت ، گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح یک ۱۳۰ساعت و گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح دو ۱۲۰ساعت میباشد.(جدول شمار ۳ پیوست)
 • در صورت تغییر پست سازمانی ، تغییر رشته شغلی و یا تغییر رسته کارمند، ساعات آموزشی شغلی طی شده در شغل قبلی فرد قابل احتساب نخواهد بود ولی ساعات آموزشی عمومی و مدیریتی قابل محاسبه میباشد.(جدول شماره یک پیوست)
 • هر کارمند میتواند حداکثر دوسطح از گواهینامه نوع دوم را در طول خدمت خود دریافت نماید. اما برای دریافت هر سطح رعایت سنوات مورد نیاز طبق جدول شماره ۲ شیوه نامه الزامی میباشد.
 • طرحهای تحقیقاتی – پیشنهادات – اختراعات و….. که موجب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد فرد شده باشد پس از تایید کمیته آموزش حداکثر معادل ۲۰۰ ساعت دوره شغلی محاسبه میگردد . که از سقف کل ساعات آموزشی کسر میگردد. اما این میزان ساعت معادل سازی شده حداقل زمان مورد نیاز دریافت گواهینامه مربوطه را تغییر نمیدهد.و همچنین این امتیاز مشمول محدودیت سقف پذیرش آموزشها در سال نمیگردد.(شرح چگونگی معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کارکنان در جدول پیوست میباشد)

ساعات آموزشی و فعالیتهای معادل سازی شده در هر گواهینامه صرفا” برای همان سطح محاسبه میگردد. و سطوح بعدی نیازمند آموزش و فعالیتهای جدید بوده و ساعات  مازاد آموزشی برای گواهینامه نوع دوم بعدی محاسبه نمی گردد .

 • طرح تحقیقاتی جهت اخذ گواهینامه تخصصی و پزوهشی سطح یک و دو باید در زمینه شغل مورد تصدی باشد ووحداقل زیر نظر یک استاد راهنما یا مشاور ،پروپزال طرح تحقیقاتی تهیه و پس از تصویب یکی از شوراهای تحقیقاتی موسسه زیر نظر استاد راهنما انجام شود و گزارش نهایی در قالب نامه یا رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه در جلسه دفاعیه با حضور داور یا داوران منتخب ارائه گردد .
 • امتیاز طرحهای تحقیقاتی فوق در صورتی قابل اعمال است که طرح تحقیقاتی در مورد گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح یک منجر به چاپ حداقل یک مقاله در یکی از مجلات دارای رتبه علمی پژوهشی ، و در مورد گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح ۲ منجر به چاپ یک مقاله در یکی از مجلات دارای نمایه سطح یک بین المللی (ISI-Pub-med-Scopus)گردد.
 • طبق بخشنامه شماره ۲۱۵/۲۰۹/د مورخ ۴/۲/۹۲ مدرک تحصیلی رسمی ایثارگران ملاک عمل جهت اخذ گواهینامه نوع دوم قرار گرفته و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از اخذ گواهینامه نوع دوم اعمال میگردد. لیکن در خصوص ایثارگران دارای مدرک تحصیلی دیپلم افتخاری جهت اخذ گواهینامه نوع دوم ، دیپلم افتخاری ایشان ملاک عمل قرار می گیرد . (مربوط به ماده ۱۲)
 • در گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح ۲ برخورداری از امتیاز ۸۵ به بالا در ارزشیابی عملکرد ۵ سال منتهی به صدور گواهینامه فرد الزامی میباشد.
 • بررسی و تایید و امتیازدهی طرحهای تحقیقاتی ، پیشنهادات ، اختراعات، تالیف ، ترجمه کتب و مقالات و تجربیات مستند سازی شده و خدمات برجسته( ارزشیابی نهایی) و همچنین معادل سازی موارد فوق الذکر با ساعات آموزشی جهت اخذ گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح یک ودو به عهده کمیته علمی دانشگاه میباشد.
 • واجدین شرایط گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح دو علاوه بر یک طرح تحقیقاتی باید دو خدمت بر جسته شامل پیشنهاد ، ابتکار ، تالیف یا ترجمه کتاب و مقاله و مستندسازی تجربیات که موجب افزایش بهره وری کار و بهبود عملکرد فردی و سازمانی گردد ارائه نمایند.
 • واجدین شرایط گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح یک و دو باید در آزمون جامع کشوری شرکت وحد نصاب قبولی در آزمون مربوطه را کسب نمایند .
 • حد نصاب قبولی در آزمون جامع جهت اخذ گواهینامه تخصصی و پژوهشی سطح یک و دو کسب ۷۰% کل نمره آزمون میباشد مشروط به اینکه نمرات آزمون تخصصی و بهبود مدیریت کمتر از ۵۰% نباشد.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme