خانه / کارمندی / اخبار کارمندی / نامه اعتراض آمیز کانون های بازنشستگی کشوری به شورای نگهبان

نامه اعتراض آمیز کانون های بازنشستگی کشوری به شورای نگهبان

کانون های بازنشستگی کشوری با ارسال نامه ای به شورای نگهبان به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن اعتراض کردند.

آکسومی ، در نامه جمعی از بازنشستگان کشوری ازجمله ۱۲ کانون بازنشستگی استان تهران به شورای نگهبان که امروز منتشر شد، آمده است: ما بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت صریح خود را با مصوبه اخیرمجلس مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام می کنیم.

در این نامه با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در ایران، تاکید شده است: آنچه مشخص است آنکه براساس آمار رسمی منتشر شده، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل تصویب قوانین و مقررات در چند دهه گذشته در مجلس، دولت یا سایر مراجع تصمیم گیر، با شرایط بحرانی کنونی مواجه شده اند.

درنامه بازنشستگان کشوری ضمن گلایه از بی توجهی به نظرات کارشناسی و محاسبات بیمه ای در تصمیمات مربوطه به حوزه بازنشستگی، آمده است: محاسبات بیمه ای نشان می دهد که مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسی و در نظر گرفتن بار مالی آن ها تصویب شده است.

«از آنجایی که مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی در تمام دنیا بین نسلی است، بنابراین، پیامدهای هرگونه تصمیم، باید درمیان مدت و بلندمدت و نه صرفاً برای یک یا دوسال محاسبه شود و به همین دلیل، از شورای نگهبان تقاضا داریم ضمن بررسی همه جانبه و دریافت نظرات کارشناسان که عموماً بر مخالفت با این مصوبه تاکید دارد، توجه نمایند.»

درادامه این نامه تاکیدشده است:مخالفت ما بازنشستگان کشوری، فراتر از ضرورت تامین بارمالی مصوبات مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ چراکه به تجربه ثابت شده است که دولت ها صرفا بارمالی این گونه مصوبات را درکوتاه مدت (سال اول اجرا) تامین می کند، بنابراین نمیتوان به اجرای این تعهدات برای بلندمدت امید بست.

کانون های بازنشستگی امضاء کننده نامه، خواهان رد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان شده و تصریح کرده اند: از آنجایی که منابع صندوق های بازنشستگی حاصل یک عمرسرمایه گذاری کارکنان دیروز و بازنشستگان امروز است و همچنین منابع صندوق های بازنشستگی از جنس حق الناس است و هرگونه تعرض به این منابع، فراتر از اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و خلاف شرع تلقی می شود.

دراین نامه آمده است: ما معترضین خواهان آن هستیم که با این مصوبه مجلس موافقت نکنید تا جامعه بازنشستگان، با توجه به محدودیت های شدید دولت در تأمین منابع مالی، از آینده مطمئن تر برخوردار شده و از آسیب بیشتر به صندوق های بازنشستگی نیز جلوگیری شود.ایرنا

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme