خانه / کارمندی / قوانین ، بخشنامه ها و .. / بخشنامه ۲۰۰/۹۱/۵۹۸۲ مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی + دانلود

بخشنامه ۲۰۰/۹۱/۵۹۸۲ مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی + دانلود

آکسومی ، بخشنامه به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۲۰۰/۹۱/۵۹۸۲ مورخ ۹۱/۳/۲ موضوع مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی به همراه چارچوب و محورهای مستندسازی تجربیات کارمندان.

دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور تولید دانش تجربی و استفاده از تجربیات کارمندان در جهت بهینه نمودن امور و افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و در اجرای جزء (۳) بند (۳-۴) ردیف «ب» بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۲۰/۱۳۸۹ و تبصره (۱) ماده (۳)‌ بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ موضوع مستند سازی تجربیات کارمند برای ارتقاء به رتبه شغلی عالی، رعایت مراتب زیر را برای ارائه مستندسازی ضروری است:

الف- لازم است مستندسازی تجربیات کارمندان در رابطه با شغل مورد تصدی و بر اساس محورهای پیوست تهیه و تنظیم گردد.
ب- مستند تجربی کارمند و پیوست مربوط حداقل باید در ۱۰۰ صفحه تهیه و تنظیم گردد.
ب- تجربیات مستندسازی شده، قبلاً برای کسب رتبه‌های پیشین استفاده نشده باشد.
ج- لازم است مستندات تجربیات کارمند قبل از ارسال به این معاونت به تأیید شورا یا کمیسیون‌های تحول اداری دستگاه (با حضور نماینده این معاونت) از نظر کمی و کیفی برسد. قبول یا عدم قبول مستندات فوق موکول به اعلام نظر نهایی کمیته مستقر در این معاونت می‌باشد.
د- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی مستندات فوق جهت بهره‌برداری کارمندان اقدامات لازم را معمول دارند.

لطف‌الله فروزنده دهکردی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

چارچوب و محورهای مستندسازی تجربیات کارمندان برای ارتقای به رتبه شغلی عالی
نام:
نام خانوادگی:
عنوان پست مورد تصدی:
مدرک تحصیلی:
مدت تجربه:
محل خدمت:

سوابق خدمتی (با ذکر مدت خدمت)
۱- مقدمه: (ارائه توضیح کلی درباره حوزه فعالیت)
۲- ارزیابی عمومی: (ارزیابی کلی از حوزه وظایف و مسؤولیت‌ها، بیان نقاط ضعف و قوت به شیوه روایی)
۳- روش‌های انجام کار: (روش‌ها و شیوه‌های انجام وظایف و مسؤولیت‌ها، حل مسأله و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فعالیت)
۳۳- عناوین تجارب: (بیان عناوین یا موضوعات تجارب موفق یا ناموفق که کارمند در طول خدمت با توجه به وظایف و مسؤولیت‌های محوله کسب نموده است.)
۴- تبیین تجارب: (بیان و شرح تجارب موفق یا غیرموفق)
۵۵- عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله: (بیان و دسته‌بندی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت کارمند در انجام وظایف)
۶- اقدامات خاص: (اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است و قابل انتقال می‌باشد)
۷۷- بیان نکات ویژه و کلیدی: (نکات کلیدی حاصل از تجربه که امکان تبدیل به مدل یا الگو برای اثربخشی بیشتر یا بهبود وضع موجود در حوزه کاری می‌گردد)
۸۸- ارائه برنامه: (دارای برنامه خاص برای آینده که حاصل تجربه خدمتی می‌باشد و تمایل برای اجرای آن با ارائه پیشنهاد مشخص)

دانلود

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme