خانه / اخبار مالیاتی / تقوی نژاد : حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی باید شبیه شرکت نفت باشد

تقوی نژاد : حقوق و مزایای کارکنان سازمان امور مالیاتی باید شبیه شرکت نفت باشد

آکسومی ، رئیس کل سازمان بهمن ماه سال جاری، حضوری جدی در رسانه ملی داشت. حضوری که با تلنگرها و گوشزدهایی به برنامه ریزان و سیاستگذاران برای درک شأن و منزلت این دستگاه و ضرورت توجه جدی به جایگاه متفاوت مالیات در اقتصاد امروز کشور همراه بود.

سیدکامل تقوینژاد، با حضور در برنامه زنده «اقتصاد ایران» شبکه پنج سیما، ضمن حمایت قاطع از تلاشها و خدمات همکاران خدوم این سازمان، از سنگینی وظایف و ماموریتهای این سازمان به نسبت دیگر دستگاهها و همچنین عدم تناسب پرداختهای مالی به کارکنان به نسبت برخی از دستگاههایی که خدمات و ماموریتهای مشابهی دارند سخن گفت؛ موضوعی که از بدو ورود به سازمان و در نخستین دیدار با رئیسجمهوری نیز بدان تاکید کرده بود و البته قولهای مساعدی نیز از برخی مسئولان برای تغییر این وضعیت گرفته بود. بیتردید توجه به جنبههای مادی و معنوی کار در دستگاه مالیاتی به صورت توامان میتواند راهگشا و چاره ساز بسیاری از مسایل نظام مالیاتی باشد.

باید قبول کرد که بخش عمدهای از مولفههای انگیزشی کارکنان در یک سازمان بجنبه های مادی و در صدر آن پرداختهای مالی و رفاهی وابسته است و همین واقعیت، اکنون به مهمترین خواسته و دغدغه سکاندار نظام مالیاتی بدل شده است.البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که رئیس کل سازمان در تمام نشستها و حضورهای خود در جمع مدیران و کارکنان سازمان توجه عمیق و جدی به جنبه های معنوی کار داشته و با این رویکرد، این دو جنبه اساسی کار در دستگاه مالیاتی را به صورت توامان به پیش میبرد.

وی در حضور بینندگان شبکه تهران، ضمن تاکید بر سلامت و پاکدست قاطبه همکاران این سازمان و جانبداری از تلاشهای بیوقفه آنان، کارکنان این دستگاه را جزو پرتلاشترین، زحمتکشترین و در یک عبارت، «مجاهدان عرصه اقتصادی» نامید که تلاش آنان نمونهای روشن و واضح از کار جهادی است. تقوی نژاد در برنامه «نگاه یک» نیز حضور پیدا کرد و ضمن دفاع تمام قد از کارکنان خدوم سازمان، به تبیین سیاست ها، رویکردها و برنامه های جدید نظام مالیاتی در حوزههای مختلف پرداخت. آنچه در پی می آید مروری است برمباحث ارایه شده در این دو برنامه :

ارتقای معیشت همکاران در دستور کار سازمان
تقوی نژاد، با اشاره به مسایل معیشتی کارکنان سازمان امور مالیاتی گفت: همکاران سازمان جزو پرتلاشترین و زحمتکش ترینها هستند و باید حقوق و مزایایشان شبیه شرکت نفت باشد، چون کار در این دستگاه سخت و پرمسئولیت است تقوی نژاد افزود: نتیجه تلاش جمعی این مجموعه آن بوده که امروز شاهدیم که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته و با توجه به سختی و حساسیت کار در سازمان امور مالیاتی، حقوق همکاران باید نزدیک به شرکت نفت و حتی بهتر شود.

وی از کارکنان این سازمان بعنوان مجاهدان و سربازان عرصه اقتصادی یاد کرد و گفت: من به عینه مدیریت جهادی را در این سازمان مشاهده کردهام و شاهد بودهام که برخی کارکنان در مواقعی از سال که مشغله کار فراوان است، شب ها نیز در محل کار انجام وظیفه میکنند. رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از شیوه های مهم و رایج در تمام دنیا برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی را رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: اگر چه کارکنان این دستگاه قطعا جزو سالمترین کارکنان نظام اداری کشور هستند اما باید به این نکته توجه داشت که رسیدگی به وضعیت معیشت همکاران میتواند به سلامت نظام اداری کمک کند. /سامان

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme