خانه / کارمندی / اخبار کارمندی / ابلاغ دستورالعمل جدید انتخاب و انتصاب مدیران سازمان امور مالیاتی

ابلاغ دستورالعمل جدید انتخاب و انتصاب مدیران سازمان امور مالیاتی

آکسومی به نقل از سامان ، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با اعلام خبر ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران سازمان امور مالیاتی کشور،گفت: این دستورالعمل با بهره مندی از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین شده است.
محمدابراهیم طریقت در خصوص انتخاب و انتصاب مدیران سازمان امور مالیاتی “دستورالعمل ۲۱۹ قانون مالیات های و آیین نامه اجرایی ماده ” کشور مستقیم، گفت: این دستورالعمل با هدف سنجش و ارزیابی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی دانش، توانمندی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی به منظور انتخاب، انتصاب وارتقا افراد شایسته به سطوح بالاتر تدوین و ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل با بهره مندی از نظرات وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل با بهره مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین شده است، تصریح کرد: مواردی از جمله تمرکز زدایی، ارتقای ها، افزایش رضایت و انگیزش وری، بهبود شایستگی بهره کارکنان و بهسازی روند ارتقا و انتصاب با رویکردی عینی و عادلانه در تهیه این دستوالعمل مدنظر بوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در خصوص دامنه کرد: انتصاب کارکنان در شمول این آیین نامه عنوان های سازمانی معاون مدیرکل، نمایندگان سازمان ردیف های حل اختلاف مالیاتی، رئیس امور حسابرسی درهیات مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی، رئیس اداره با مشاغل همتراز در امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی استان ها و ستاد سازمان مشمول این دستورالعمل های پیشین در باشد.
طریقت با بیان اینکه کلیه بخشنامه می تلقی و این دستوالعمل جایگزین “کان لم یکن “این زمینه گردد، تاکید کرد: لازم است کلیه مدیران واحدهای می تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق با معیارهای ارزیابی، نسبت به اجرای بهینه آن اهتمام نمایند.

نظر شما چیست ؟

اولین نفری باشید که نظر می دهید !

هشدار برای
avatar
bigtheme