خانه / آشنایی کامل با روند رسیدگی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

آشنایی کامل با روند رسیدگی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)

بر اساس قانون دو نوع رسیدگی و تعیین درآمد برای پرونده های مالیاتی داریم :

اول : با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

که در این صورت درامد مشمول مالیات مودی بر اساس اطلاعات اظهاری مندرج در اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک مودی با فرمول زیر محاسبه میشود :

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) – (استهلاک + هزینه ها) = درآمد مشمول مالیات

دوم : از طریق علی الرأس (ماده ۹۷ ق.م.م)  :

چه زمانی درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی الراس تشخیص داده خواهد شد ؟

بر اساس ماده ۹۷ ق.م.م در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی الرأس تشخیص خواهد شد :

۱- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.
۲- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.
۳- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

در صورت تشخیص درآمد به صورت علی الراس، واحد مالیاتی بر اساس تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود. (ماده ۹۸ ق.م.م)

ضریب    ×    درآمد ناخالص تشخیصی واحد مالیاتی ( فروش کالا یا ارائه خدمات )   =  درآمد مشمول مالیات

ضرایب تبدیل درآمد ناخالص (فروش کالا و ارائه خدمات) هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس عموم قرار میگیرد.

دانلود دفترچه ضرایب

اظهارنامه مالیاتی شرط استفاده از معافیت مالیاتی سالانه (ماده ۱۰۱ ق.م.م) :

در صورتی که مودی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر تسلیم نموده باشد مشمول معافیت سالانه (که میزان آن هر ساله در قانون بودجه تعیین می شود ) میگردد به این صورت که میزان معافیت از درامد تشخیص داده شده (چه بصورت اظهاری و چه بصورت علی الراس ) کسر میگردد.

جدول معافیت سالانهطریقه ارسال اظهارنامه

خلاصه کلام آنکه درآمد مشمول مالیات در حالت های مختلف به صورت ذیل محاسبه میگردد :

۱-در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و در صورت قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه :

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) – (استهلاک + هزینه ها) = درآمد سال مورد نظر

معافیت سالانه  –  درآمد سال مورد نظر = درآمد مشمول مالیات

۲-در صورت عــــدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (حتی در صورت ارائه دفاتر در موعد مقرر و عدم ایراد قانونی ) :

ضریب    ×    درآمد ناخالص تشخیصی واحد مالیاتی ( فروش کالا یا ارائه خدمات )   = درآمد مشمول مالیات

۳-در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و در صورت تشخیص درآمد به صورت علی الراس  :

ضریب    ×    درآمد ناخالص تشخیصی واحد مالیاتی ( فروش کالا یا ارائه خدمات )   =  درآمد سال مورد نظر

 معافیت سالانه   – درآمد سال مورد نظر   =  درآمد مشمول مالیات

۴-در صورت عــــدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و در صورت تشخیص درآمد به صورت علی الراس :

ضریب    ×    درآمد ناخالص تشخیصی واحد مالیاتی ( فروش کالا یا ارائه خدمات )   = درآمد مشمول مالیات

طریقه محاسبه مالیات :

طریقه محاسبه مالیات به این صورت است که درآمد مشمول مالیات سال مورد نظر را در نرخ مناسب با توجه به ماده ۱۳۱ ق.م.م ضرب میکنیم.

نرخ ماده ۱۳۱   ×  درامد مشمول مالیات  =  مالیات

ماده ۱۳۱ ق.م.م : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%)

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تا میزان یک میلیارد ( ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵%)

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme