خانه / گروه بندی جدید مشاغل بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵

گروه بندی جدید مشاغل بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵

صاحبان مشاغل براساس شاخصها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی میشوند:

۱-گروه اول
۲-گروه دوم
۳-گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

گروه بندی مشاغل

تبصره ۱-در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، %۵۰ مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.
تبصره۲-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.
تبصره۳-مرمون مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

ب- نوع فعالیت:
فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند

۱-دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛
۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
۳-صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر؛
۴-صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی؛
۵-صاحبان مشاغل صرافی؛
۶-فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط ؛
تبصره ۳-مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره ۲-در دو سال اول شرون فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
تبصره ۳-صاحبان مشاغلی که در گروه های دو یا سه قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

نکته مهم : این تقسیم بندی فقط برای عملکرد های بعد از سال ۱۳۹۴ قابل استناد میباشد . برای تقسیم بندی قدیم مشاغل برای عملکرد های ماقبل ۱۳۹۵ به لینک زیر مراجعه کنید :

تقسیم بندی قدیم مشاغل

تمامی مطالب فوق بصورت اختصاصی توسط کارشناسان آکسومی نگارش شده است و کپی ان به هر نحو پیگرد قانونی دارد.

bigtheme