خانه / آرشیو برچسب: فرآیند ارتقا کارکنان سازمان امور مالیاتی

آرشیو برچسب: فرآیند ارتقا کارکنان سازمان امور مالیاتی

تشریح تغییر فرآیند جدید ارتقا و انتصاب کارکنان سازمان امور مالیاتی

آکسومی به نقل از سامان: کارآیی و اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت از اساسیترین موضوعاتی است که همواره موردنظر طراحان و برنامه ریزان دورههای آموزشی بوده است. بر این ...

ادامه مطلب »
bigtheme